Contemporary art of Otto Szabo

Mgr.art. Otto Szabó

V súčasnosti žije v Hosťovciach. Zaoberá sa voľnou umeleckou činnosťou, sakrálnou a monumentálnou tvorbou, maľbou, grafikou, sochárstvom, počítačovým a interiérovým dizajnom.

Je zakladateľom Slobodnej akadémie voľného umenia Rovás v Košiciach.

V súčasnosti učí na ŠUV v Košiciach. Je vydavateľom Virtuálneho časopisu RovArt (www.rovart.sk, ISSN 1337-7167), ktorá sa zaoberá aktuálnymi problémami súčasného výtvarného, kultúrneho a spoločenského diania.

Je predsedom združenia nezávislých umelcov a mladej inteligencie Rovás (1994), ktoré sa zaoberá organizovaním pravidelných výstav súčasných výtvarných umelcov, letnými workshopmi pre profesionálnych výtvarníkov a taktiež rozvojom talentu mladých. Zaoberá sa aj organizovaním tvorivých táborov, rôznych umeleckých a kultúrnych podujatí a festivalov, domácimi i medzinárodnými sympóziami, workshopmi, vzdelávacími prednáškami a pod. 

V roku 2014 za vynikajúce a mimoriadne výsledky v oblasti výtvarného umenia získal Ocenenie Maďarskej republiky Kríž rytierského rádu

V roku 2010 za kvalitu svojej tvorby získal Cenu Pro Cultura Hungarica. 

V rokoch 1988–1994 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre grafiky na Odbore voľnej grafiky u Jozefa Lebiša, Igora Rumanského, Vojtecha Kolenčíka a Róberta Jančoviča. Školu absolvoval diplomom Mgr.art. a zároveň získal aj pedagogickú kvalifikáciu na ZŠ a SŠ. 

V roku 1983 maturoval na gymnáziu v Moldave nad Bodvou. 

Narodil sa 29. 3. 1965 v Rožňave.

 

V Ý S T A V N Á  Č I N N O S Ť

INDIVIDUÁLNE VÝSTAVY

2018 – Galéria BM, Rožňava 

2017 – Trnava Koniarkova Galéria

2017 – Sárospatak, Kazinczy Galéria

2016 – Mestská galéria Miskolc

2015 – Budapešť, Galéria Forrás

2015 – Galéria Baníckeho múzea v Rožňave. 

2015 – Lučenec, Galéria J. Szabóa

2014 – Košice, Galéria Východoslovenského Múzea. 

2014 – Strassbourg, EU Parlament

2013 – Pápa, Galéria reformovaného gymnázia, Košice, Galéria Rovás

2012 – Levice, Dom Révay. 2012. Kafé Galerie, Medzev

2011 – Galéria Lofflerovho múzea v Košiciach. 

2011  Galéria Lilla, Chotín. 

2011 – Moldava n. B. Dom podnikateľov

2010 – Katedra kulturológie, Univerzita KF v Nitre. 

2010  ̶   Dom umenia / Művészetek Háza, Miskolc.

2009 – Umelecká beseda, Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava.

2008 – Dom podnikateľov v Moldave n. B.

2007 – Mestská galéria, Fiľakovo.  

2007  Galéria v Rimavskej Sobote. 

2007  Galéria KI MR v Bratislave.

2006 – Univerzita Partium, Oradea, Rumunsko.  

2006  Dom podnikateľov v Moldave n. B. 

2005 – Slov. národné múzeum v Bratislave. 

2005 – Dom kultúry, Ružinov, Bratislava. 

2005 – Galéria Baníckeho Múzea, Rožňava.

2004 – Žitnoostrovské múzeum, Dunajská Streda. 2004 – Divadlo v Komárno. 2004 – Galéria Limes, Komárno.

2003 – Divadlo Thália, Košice. 2003 – Novohradská galéria Lučenec. 2002 – Nádor Galéria, Budapešť.

2001 – KIMR, Varšava.

2000 – KIMR, Praha.

1999 – Mestská galéria Rovás, Moldava nad Bodvou.

1999 – Galéria Baníckeho Múzea, Rožňava.

1998 – Lilla Galéria, Chotiny. 1998 – Galéria súčasného výtv. um. v Dunajskej Strede.

1997 – Čierna diera, Komárno.

1996 – KIMR, Kultúrny inštitút Maďarskej republiky, Bratislava.

1995 – Divadlo Thália, Košice.

1994 – Dom premonštrátov, Košice.

1993 – Galéria Ardan, Bratislava. 1993 – Kníhkupectvo Madách,  Bratislava.  1993 – Zichyho palác v Bratislave

 

SKUPINOVÉ VÝSTAVY

2018 – eNRA, Rožňava, Galéria BM 

2017 – Výstava učiteľov kreslenia ŠÚVky v Galérii Rovás. 2017 – eNRA, Rožňava Galéria BM. 2017 – eNRA Košice, Galéria Rovás 

2016 – eNRA, Rožňava, Galéria BM. 2016 – eNRA, Tihany. 2016 – eNRA, Dunajská Streda, Galéria súčasného umenia. 

2015 – eNRA, Rožňava, Galéria BM

2014 – Galéria Rondella, Ostrihom. 

2014 – eNRA, Rožňava, Galéria BM. 2013 – eNRA, Galéria Rovás, Košice. 2013 – eNRA, Rožňava. 2013 – eNRA, Komárno. 2010  Kasárne – Kultúrpark, Košice s V. Oravcom. 2010  Východoslovenská galéria, učitelia ŠÚV. 2010  Medzinárodný workshop JrdArt, Včelince

2009  Letný výtvarný tábor Rovás. 2009  Hranica, KráľBánréve. 2009  Umelecká Beseda. 2009  Galéria Limes, Komárno. 2009  Hradné múzeum Fiľakovo. 2008  Letný výtv. tábor Rovás, Kokava. 2008  Galéria Rotunda, Košice. 2008  Bienále knižnej ilustrácie, Dun. Streda. 2007  Letný výtv. tábor Rovás, Kysak. 2007  Premostenie. Umelecká beseda, Bratislava.  2006  Univerzita Partium, Oradea, Rumunsko. 2006  Letný výtv. tábor Rovás, Kysak.  2005 – Plenér, Rožňava, Gal. Baníckeho múzea. 2005 – Spiš-art, Košice, Rotunda; Rožňava RMD; Popradská galéria.  2005  Letný výtv. tábor Rovás, Jasov. 2005 – Hommage à J. A. – Komárno. 2004 – Galéria súčasného umenia, Dunajská Streda. 2004  Letný výtv. tábor Rovás, Pripináčik, Gombasek. 

2003 – výstava členov SzMKT v Budapešti, v Národnej Galérii

2003  Letný výtv. tábor Rovás, Pripináčik, Gombasek.  2002 – „Desať bez jednej...”, Košice. Moldava nad Bodvou; 2003 Lučenec. 2002 – Hommage a Gy. Szabó, Novohradská Galéria, Lučenec. 2002  Letný výtv. tábor Rovás, Pripináčik, Gombasek.  2001 – Ilustrovaná kniha DS. 2000 – Spolu do 3. tisícročia... – Východoslovenská galéria, Košice. 2001  Letný výtv. tábor Rovás, Pripináčik, Gombasek. 2000 – Ilustrovaná kniha DS.  2000  Letný výtv. tábor Rovás, Debraď. 1999 – Náš obraz...Bratislava, (Umelka). 1999 – ROVÁS V. – galéria Rovás,  Moldava nad Bodvou. 1998 – Ilustrovaná kniha DS. 1998 – ROVÁS IV. – Aula polikliniky, Moldava nad Bodvou. 1997 – Iná realita... KIMR, Bratislava. 1996 – Ilustrovaná kniha Dunajská Streda. 1996 – ROVÁS III. – Divadlo Thália, Košice. 1995 – ROVÁS II. – Dom premonštrátov, Košice. 1994 – Goethe institut 1994 – Ilustrovaná kniha Dunajská Streda. 1994 – ROVÁS I. – Kláštor premonštrátov, Košice. 1994 – Aula slovenského rozhlasu (Diplomové práce), Bratislava. 1992 – Hommage à Gy. Szabó, MKKI/KIMR, Bratislava... (vymenovanie nie je úplné). 

 

SKUPINOVÉ VÝSTAVY V ZAHRANIČÍ

2018 – eNRA, Galéria Limes, Komárno

2017 – eNRA, Rožňava, Galéria BM, Tvorivé dielne združenia Rovás, Košice, Galéria Rovás.

2016 – eNRA, Galéria Limes, Komárno, eNRA, Rožňava, Galéria BM

2015 – eNRA, Cluj Napoca, Univerzita Sapientia. 2015 – Fine Arts National Salon: Here and now, Kunsthalle Budapešť.

2014 – eNRA, Ostrihomom, Rondella Galéria. 2014 – Müszi, Moving Group, Budapesť. 2014 – Tízeset, Miskolci Galéria. 2014 – eNRA, Galéria XI-IX, Budapesť 

2013 – eNRA (Medzinárodné zoskupenie tvorcov Rovas) Aita Medie (Ro). 2013 – eNRA, MKE ArtCamp v Tihani.

2012 – eNRA, EME, Budapesť. 2012 – eNRA, Baja. 2011 – Fáy-Kaštiel, Fáj. 2012 – eNRA kiállítás Aita Medie (Ro). 2012 – eNRA, Albertirsa

2011 – Metro Klub, Budapesť 2011  Fáj, Maďarsko. 2010  Medzinárodný workshop Aita Medie, Rumunsko. 2010  Medzinárodný workshop Balatonfured, Maďarsko. 2010  KIMR, výstava s J. Suchožom a J. Tóthom v Prahe. 2010  Otvorený ateliér, Veszprém, Maďarsko 2010  ArtMozaik, Budapest. 2010  Výstava s J. Suchožom a J. Tóthom v Edeléne, v MR.

2009  Medzinárodný workshop Veszprém, Maďarsko. 2009  Medzinárodný workshop "Hra-nica" na hraničnom priechode Kráľ - Bánréve, Maďarsko. 2009  Medzinárodný workshop v Hejce, Maďarsko. 2008  Medzinárodný workshop Open Art v Salgótarján, Maďarsko. 2008  Medzinárodný workshop v Hejce, Maďarsko. 2007  Hejce, Maďarsko. 2005  Cered, Maďarsko.  2004 – Győr (výstava Súčasnej maďarskej galérie). 2003 – Desať bez jedného... Salgótarján. 2002 – Stretnutie regiónov...., Budapest (Námestie Svätej Trojice). 2001 – Podania rúk..., Kossuth Klub, Budapest. 2001 – Podania rúk..., Békéscsaba. 2000 – 4. Maliarske bienále, Pŕzemysl, Poľsko. 2000 – Spolu do tretieho tisícročia... Výtvarníci Východného Slovenska v mestách Pŕzemysl, Lvov, Debrecen. 1996 – Poklonenie sa pred 1100. výročím príchodu do vlasti – Budapest. 1993 – Medzinárodné grafické bienále, Győr. 1992 – Érd, Vzdeláv. centrum (harmonogram nie je úplný). 

 

SAKRÁLNE DIELA, MONUMENTÁLNE PRÁCE

 

2018 – Ozdobná brána fiľakovského hradu

2017 – Stropná maľba vinického kostola

2017 – Cyklus 14 malieb Krížovej cesty do Kostola Sâncrăieni v Rumunsku

2016 – Vitráže do svätyne kostola vo Vinici

2015 – Kupolové secco do kostola vo Vinici

2015 – Vitrážové návrhy pre lučeneckú synagógu 

2014 – Interiérové návrhy do kostola vo Vinici

2013 – Socha Madony v exteriéri rešického (pieskovec)

2013 – Pomník do drienovského cintorína (mramor)

2013 – Socha Sáry Salkaházy do košického Dómu sv. Alžbety

2012 – Realizácia interiéru rešického kostola: mramorový oltár, ambon, stoličky pre miništrantov, sedes, lavice, oltárny kríž z bronzu a z kovaného železa, socha Panny Márie, vitrážové okná, portál, maľby krížovej cesty, chór, Bohostánok, sakristia, mobiliár a pod. 

2012 – Interiérové návrhy do kostola vo Veľkom Túrovci

2011 Interiér a výtvarné plány sakrálneho priestoru v Rešici

2011  Interiér a výtvarné oplány pre hrad Vígľaš

2010 Dokončenie sakrálneho priestoru kostola v Moldave n. B. Oltár, ambóna, oltárny kríž, svietniky, sedes, mobiliár

2009  Návrhy pre pomník obetiam pre obec Hidasnémeti.

2009  Mozaika na stenu Hlavnej sály nového Maď. veľvyslanectva, Bratislava.

2009 – Návrhy na pomník Katyňských mučeníkov do Budapešti

2009  Návrhy a začiatok realizácie sochy mučeníčky Šáry Salkazy pre Košický dóm

2008 Priestorová grafika v Debradi  jazdecká postava Sv. Ladislava.

2007  Priestorová grafika v Kolárove (Festival Meteorit), v Košiciach (ICCT, Moon Rider), v Debradi (jazdecká kompozícia sv. Ladislava)

2003-04 Priestorová grafika – do priestoru rozložená obrovská,

trojdimenzionálna kresba. Čiarami sú drôty.

(2003 – Lučenec, Salgótarján; 2004 – Komárno: Limes)

2003 – Svätý Ladislav – olej, tabuľový obraz; rozmery 140 x 160, kostol 

v Moldave nad Bodvou

2002 – Pamätná tabuľa Józsefa Kármána z mramora, 50 x 70 – Lučenec, 

Základná škola J. Kármána 

2001 – Krížová cesta – 14 olejomalieb, rozmery 70 x 100, kostol v Moldave 

nad Bodvou

2000 – Krížová cesta – 14 olejomalieb,  50 x 70 m, kostol v Budulove

2000 – Svätý Štefan - olejomaľba, rozmery 120 x 170, kostol v Jasove 

1999 – Via Lucis - 13 obeliskov, mramorové rytiny. Moldava nad Bodvou, záhrada kostola

1998 – Krížová cesta - 14 olejomalieb,  70 x 140, kostol v Orechovej Potôni 

1996 – Košickí mučeníci, 80 x 120; bronzový reliéf. Košice, Hlavná ulica.

Dom premonštrátov

1995 – Oltárny obraz v Chlmci, 450 x 300, maľba na skle